ZhialCo | ژیالـکو

تولیدکننده جدیدترین یخچال فریزرهای فروشگاهی

یخچال نوفراست ویترینی

  • ۱۴۷
یخچال نوفراست ویترینی
Code:10080123

یخچال ایستاده نوفراست

  • ۱۳۵
یخچال ایستاده نوفراست

Code:10080122

یخچال ایستاده 4 درب

  • ۱۴۸
یخچال ایستاده 4 درب

Code:10080121

فریزر ایستاده 2 متری

  • ۱۵۳
فریزر ایستاده 2 متری

Code:10080120

یخچال ایستاده نوفراست 2 متری - سفید طلایی

  • ۱۹۰
یخچال ایستاده نوفراست 2 متری - سفید طلایی

Code:10080118

یخچال ایستاده قصابی 2 متری

  • ۲۶۱
یخچال ایستاده قصابی 2 متری
Code:10080107

یخچال ایستاده انباری دار 6 درب

  • ۲۵۷
یخچال ایستاده انباری دار 6 درب
Code:10080106

یخچال ایستاده 2 متری 6 درب

  • ۲۲۵
یخچال ایستاده 2 متری 6 درب
Code:10080105

یخچال ایستاده دو طرف نما - 1.5 متری

  • ۱۷۸
یخچال ایستاده دو طرف نما - 1.5 متری
Code:10080104

یخچال لبنیاتی 2 متری - مشکی طلایی

  • ۱۶۵
یخچال لبنیاتی 2 متری - مشکی طلایی
Code:10080103