ZhialCo | ژیالـکو

تولیدکننده جدیدترین یخچال فریزرهای فروشگاهی

یخچال هایپری روباز - 2 متری

  • ۱۳۳
یخچال هایپری روباز - 2 متری

یخچال پرده هوا - 2 متری

  • ۱۷۴
یخچال پرده هوا - 2 متری


یخچال جلو باز - 4 متری

  • ۱۵۷
یخچال جلو باز - 4 متری


یخچال روباز - 2 متری

  • ۱۶۲
یخچال روباز - 2 متری


یخچال پرده هوا - 4 متری

  • ۱۶۱
یخچال پرده هوا - 4 متری


جدول زمان نگهداری انواع گوشت

  • ۱۷۹
جدول زمان نگهداری انواع گوشت

یخچال ایستاده نوفراست 2 متری - سفید طلایی

  • ۱۹۰
یخچال ایستاده نوفراست 2 متری - سفید طلایی

Code:10080118

یخچال آکواریومی 2 متری - سفید

  • ۲۷۷
یخچال آکواریومی 2 متری - سفید

Code:10080117


قیمت یخچال فروشگاهی

  • ۲۷۳
قیمت یخچال فروشگاهی