ZhialCo | ژیالـکو

تولیدکننده جدیدترین یخچال فریزرهای فروشگاهی

یخچال سوپرمارکتی نوفراست

  • ۲۰۹
یخچال سوپرمارکتی نوفراست


یخچال نوفراست گل فروشی

  • ۲۰۸
یخچال نوفراست گل فروشی


یخچال ایستاده نوفراست

  • ۱۶۸
یخچال ایستاده نوفراست

Code:10080122

یخچال ایستاده 4 درب

  • ۱۸۷
یخچال ایستاده 4 درب

Code:10080121

یخچال ویترینی قنادی 2 متری - مشکی دودی

  • ۲۸۴
یخچال ویترینی قنادی 2 متری - مشکی دودی
Code:10080116

فروشنده انواع یخچال ویترینی

  • ۳۰۵
فروشنده انواع یخچال ویترینی

قیمت فروش یخچال صنعتی

  • ۲۸۹
قیمت فروش یخچال صنعتی

جناب آقای امینی (اربیل عراق)

  • ۴۲۲
جناب آقای امینی (اربیل عراق)

اقلیم کردستان عراق

جناب آقای کیانپور(اربیل عراق)

  • ۴۳۱
جناب آقای کیانپور(اربیل عراق)

عراق

یخچال جلو باز هایپری

  • ۲۱۱
یخچال جلو باز هایپری
Code:10080115