ZhialCo | ژیالـکو

تولیدکننده جدیدترین یخچال فریزرهای فروشگاهی

یخچال هایپری روباز - 2 متری

  • ۱۳۳
یخچال هایپری روباز - 2 متری

یخچال پرده هوا - 2 متری

  • ۱۷۴
یخچال پرده هوا - 2 متری


یخچال جلو باز - 4 متری

  • ۱۵۷
یخچال جلو باز - 4 متری


یخچال روباز - 2 متری

  • ۱۶۲
یخچال روباز - 2 متری


یخچال پرده هوا - 4 متری

  • ۱۶۱
یخچال پرده هوا - 4 متری


یخچال ایستاده نوفراست 2 متری - سفید طلایی

  • ۱۹۰
یخچال ایستاده نوفراست 2 متری - سفید طلایی

Code:10080118

قیمت یخچال فروشگاهی

  • ۲۷۳
قیمت یخچال فروشگاهی

یخچال ویترینی قنادی 2 متری - مشکی دودی

  • ۲۵۲
یخچال ویترینی قنادی 2 متری - مشکی دودی
Code:10080116

فروشنده انواع یخچال ویترینی

  • ۲۷۲
فروشنده انواع یخچال ویترینی

قیمت فروش یخچال صنعتی

  • ۲۵۵
قیمت فروش یخچال صنعتی